ARCHIEF

Nieuw en toch vertrouwd: SPA WNP ingenieurs
SPAingenieurs en WNP raadgevende ingenieurs heten voortaan SPA WNP ingenieurs.
Samenwerking beklonken met nieuwe naam
SPAingenieurs en WNP raadgevende ingenieurs gaan samen als SPA WNP ingenieurs.
Vaste spuitzones
Er is nog onduidelijkheid in hoeverre mensen aan drift van pesticiden blootgesteld worden.
Beoordeling omgevingsplan
Regelmatig vragen onze klanten ons om een ter inzage liggend ontwerpbestemmingsplan voor hun locatie of de nabije omgeving voor hen te beoordelen.
Spuitzone bij hoge bomen
Bij hoge bomen vindt de bespuiting met bestrijdingsmiddelen op hoogte plaats.
Energie-efficientieplan (EEP)
Bent u één van de mkb-deelnemers in een aangewezen branche van het MJA3-convenant?
Risicobeheersing spuitvrije zones
Wat zijn veilige afstanden voor spuitvrije zones rond fruitboomgaarden en akkers met bollenteelt?
Bescherming tegen bestrijdingsmiddelen
Het gezondheidsrisico van alle toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is beoordeeld.
SPA WNP ingenieurs ISO 9001:2015 gecertificeerd
Op 19 en 20 januari 2016 heeft Lloyd’s Register Quality Assurance ons kwaliteitsmanagementsysteem getoetst en goedgekeurd.
Uitspraak stikstofdepositie heeft gevolgen voor vergunningen
Door een uitspraak van de Raad van State valt de grondslag weg onder het PAS. Dit heeft gevolgen voor milieuvergunningen en bestemmingsplanprocedures.
Panoptys
Altijd up-to-date met webservice Panoptys.
Motivering van spuitzone
Wij beschikken over onderzoeksrapporten en kennis over spuitdrift.
CO2 prestaties in Zeeland
Drie bekende bedrijven in Zeeland te weten: Hoondert, Martens Cleaning en Kamps straalbedrijf waren op zoek naar opties voor het
Gebruik bestrijdingsmiddelen, meer gekocht dan gebruikt
Onlangs was in het nieuws dat er tweemaal zoveel bestrijdingsmiddelen voor land- en
Bereikbaarheid tijdens de feestdagen
Tussen 26 december en 1 januari is er een beperkte bezetting op onze vestigingen.
Spuitzones bij woningbouw
Er is een nieuwe aanpak spuitzones vereist bij woningbouw.
Ruimtelijke advies bij bestemmingsplanwijziging
Heeft u een mooi plan voor herbestemmen of een functiewijziging?

Terug