Energie en duurzaamheid

Zorg voor het milieu is voor iedereen belangrijk en een duurzaam gebouwde omgeving is hier een belangrijk onderdeel van. Een duurzaam gebouw realiseren begint aan de ontwerptafel. Hierbij spelen de locatie, oriëntatie en gebouwgeometrie een belangrijke rol. Aan de hand hiervan kan een gebouw worden ontworpen dat zowel tijdens de bouw als in de gebruiksfase de milieubelasting wordt beperkt voor mens en milieu. Het gaat bij duurzaam bouwen dan ook niet alleen om energiebesparing in huizen en gebouwen, maar bijvoorbeeld ook om:

 

  • het gebruik van duurzame materialen die rekening houden met het milieu en de gezond-heid van bewoners en gebruikers;
  • een gezond binnenmilieu bijvoorbeeld door goede ventilatie om vocht, schimmel en opho-ping van schadelijke stoffen te voorkomen;
  • toekomstgericht ontwerpen, zodat aanpassingen in de toekomst eenvoudig zijn te realise-ren zonder dat hierbij ingrijpende en milieubelastende verbouwingen noodzakelijk zijn of nog erger het gehele pand na een gebruiksfase van 15 jaar moet worden gesloopt.

SPA WNP ingenieurs heeft de juiste mensen in dienst die u al in een vroeg stadium kunnen adviseren op het gebied van energie en duurzaamheid. Hierbij kan tevens gedacht worden aan kwaliteitssystemen die de duurzaamheid van uw gebouw zichtbaar maken zoals PassiefBouwen (PHPP), Breeam of GPR.

Meer weten over energie en duurzaamheid?