Advies bouwfysische aspecten bij gebouwontwerp

SPA WNP ingenieurs adviseert architecten, projectontwikkelaars en bouwbedrijven bij gebouwontwerp op het gebied van alle bouwfysische aspecten met als toetsingskader het Bouwbesluit (integrale bouwplantoetsing voor met name nieuwbouw) of een voorliggend technisch programma van eisen. Indien gewenst kan een hoger ambitieniveau worden vastgesteld om een duurzamer of comfortabeler gebouw te realiseren.

Bouwfysica

Bouwfysica is het vakgebied dat zich bezighoudt met de natuurkundige aspecten van gebouwen: geluid, warmte, vocht, licht, binnenklimaat en brandveiligheid. Voor zowel nieuwbouw als bestaande gebouwen zijn in het Bouwbesluit prestatie-eisen vastgelegd die betrekking hebben op deze bouwfysische aspecten. De eisen gelden o.a. voor thermische isolatie, ventilatiecapaciteit, daglichttoetreding en geluidisolatie. Het voldoen aan deze eisen garandeert niet dat automatisch een optimaal gebouw wordt gerealiseerd. 

 

Wij helpen u graag bij het realiseren van een gebouwontwerp met de juiste akoestische en bouwfysische eigenschappen.

 

Wilt u bij uw gebouwontwerp advies op het gebied van bouwfysische aspecten?