BOUW

Bij het bouwen of verbouwen van een bouwwerk staat het realiseren van een comfortabele, veilige en gezonde omgeving om in te kunnen wonen, werken, leren of recreëren voorop. Bij dit proces zijn vele partijen betrokken. Als bouwadviesbureau voor projectontwikkelaars en aannemers hebben de kennis en ervaring om tijdens dit proces mee te denken en te adviseren op het gebied van de brandveiligheid, geluid, duurzaamheid en bouwfysica zonder de bouwregelgeving uit het oog te verliezen.

 

Om de beoogde bouwkwaliteit tussentijds of achteraf te beoordelen kunnen praktijkmetingen uitgevoerd worden zoals luchtdichtheidsmetingen, thermografische metingen of geluidmetingen en zijn inspecties mogelijk.

 

Gemeentelijke Praktijk Richtlijn (GPR) voor duurzaam bouwen
Met de ‘GPR Gebouw’ score kun je in een vroeg stadium de duurzaamheid van gebouwen inzichtelijk maken.
Energiezuinige woningen
Op het gebied van energiezuinigheid hebben we advies en ondersteuning gegeven bij een bouwplan in Voorthuizen.
Brandveiligheid verbouwing supermarkt
Coop Supermarkten B.V. (ver)bouwt met regelmaat supermarkten en schakelt ons vaak in voor het beoordelen van de brandveiligheid.
Brandveiligheidadvies bedrijven industrieterrein
SPA WNP ingenieurs heeft een brandveiligheidsadvies opgesteld voor twee bedrijven aan de Mercuriusstraat in Sas van Gent.