Bouwadvies & regelgeving

Of u nu een bestaand kantoorpand wilt transformeren naar starterswoningen, een multifunctionele accommodatie met daarboven appartementen wilt bouwen of een gewoon een woning. Aan het realiseren van uw plan zal vaak een heel traject aan bouwadvies en toetsing aan de bouwregelgeving moeten worden doorlopen.

 

SPA WNP ingenieurs is als bouwkundig adviesbureau als geen ander thuis in bouwadvies en toetsing aan de bouwregelgeving en kan u adviseren op het gebied van onder andere bestemmingsplanprocedures, toetsingen aan de randvoorwaarden van de Wet geluidhinder, de Wet milieubeheer of het Bouwbesluit bij aankoop van een kavel of een bestaand pand. 

 

Ons bouwkundig adviesbureau werkt in de advisering van grof naar fijn. Zo wordt door middel van een quickscan al snel duidelijk waar de knelpunten in het plan zitten. Ook kan hierbij het ambitieniveau worden vastgesteld. Gaat u voor een woon- en leefcomfort volgens het Bouwbesluit of wilt u daadwerkelijk een duurzaam en energiezuinig gebouw realiseren?

Meer weten over bouwadvies & regelgeving?