Driftreductieplicht stap dichterbij
Op 14 juli is een wijziging gepubliceerd van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Hiermee komt verplichte driftreductie van 75% in zicht.
Parklaan in impasse door het PAS
Onduidelijkheid rondom het Programma Aanpak Stikstof (PAS) kan grote gevolgen hebben voor bouwplannen. Zoals bij de Parklaan in Ede-Oost.
Pluimveeslachterij kan verder groeien
Ontvankelijke en complete aanvraag omgevingsvergunning dankzij continu afstemmen en tijdig overleg.
Gemeentelijke Praktijk Richtlijn voor duurzaam bouwen (GPR)
SPA WNP ingenieurs heeft een GPR oplevercertificaat opgesteld voor 43 gebouwde woningen in het plan “Vathorst Eiland 4” te Amersfoort.
Volksgezondheid, emissies van veehouderijen en spuitzones
Uitwisseling kennis en actuele praktijkervaring over spuitzones en locatiespecifiek spuitzone onderzoek en standpunten StAB.
De laatste ontwikkelingen in bouw, milieu en ruimte
SPA WNP ingenieurs bewijst zich graag als deskundige advies- en uitvoeringspartner.
Met invoeringswet krijgt Omgevingswet steeds meer vorm
De invoeringswet Omgevingswet werd op 5 januari 2017 ter consultatie aan de markt aangeboden.
Onzekere situatie rondom stikstofdepositie
Voorkom vertraging van plannen op door stikstofdepositie.
Voorkomen overtreding milieu- en veiligheidsregels bedrijven
Onlangs was in het nieuws, dat chemische bedrijven en risicobedrijven de veiligheidsregels overtreden.
Vacatures SPA WNP ingenieurs
We zoeken diverse gemotiveerde mensen. Bekijk onze vacatures.
Spuitzone blijft ingewikkeld
In een locatiespecifiek spuitzone onderzoek worden veel facetten op hun effect voor de drift beoordeeld en dat maakt dat spuitzone onderzoek telkens maatwerk is.
Zijn er relevante ontwikkelingen in de buurt?
En wilt u hiervan op de hoogte blijven?
Een integrale kijk op bouw, milieu en ruimte
Wat u ook wilt ondernemen, deze tijd vraagt om integrale ondersteuning.
Wetsvoorstel kwaliteitsborging in de bouw
SPA WNP ingenieurs volgt de ontwikkelingen op de voet.
Korte lijntjes op 357 km afstand
Tussen ons kantoor in Emmen en ons kantoor in Terneuzen ligt 356 km asfalt.
Denkkracht in bouw, milieu en ruimte
Met onze brede diensten op het terrein van bouw, milieu en ruimte helpen we u graag bij het realiseren van uw plannen.
Omgevingswet krijgt vorm
Sinds kort zijn de onderliggende ontwerpbesluiten en richtlijnen van de Omgevingswet gepubliceerd, de wet wordt hiermee concreter.
Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)
In het Activiteitenbesluit zijn sinds kort nieuwe regels opgenomen voor Zeer Zorgwekkende Stoffen.
Hernieuwde ABM-toetsing
Er is een nieuwe “tool” uitgebracht om de waterbezwaarlijkheid te kunnen bepalen.
Verscherpte doelvoorschriften gewasbeschermingsmiddelen
In juli 2016 is de voorpublicatie over vermindering van emissies van gewasbeschermingsmiddelen in de Staatscourant verschenen.

Gearchiveerd nieuws