Korte lijntjes op 357 km afstand


Tussen ons kantoor in Emmen en ons kantoor in Terneuzen ligt 356 km asfalt. Voor Nederlandse begrippen een grote afstand, toch krijgen we het bij SPA WNP ingenieurs voor elkaar om de lijntjes kort te houden. 
 

Ten eerste maken we gebruik van moderne middelen, als videovergaderen, zodat we elkaar face-to-face kunnen spreken. Dit doen we met regelmaat om de planning en inhoudelijke zaken te kunnen afstemmen. Voor de dagelijkse afstemming binnen projecten is de snelkeuzetoets op de telefoon naar een collega in een andere vestiging een uitkomst. 
Aanvullend kunnen wij een collega op een andere vestiging mee laten kijken op de computer, waardoor je echt kan laten zien wat je bedoelt. Door deze middelen maakt het bijna niet meer uit of je letterlijk naast die persoon zit of, in ons geval, 356 km verderop. 
 

Wij hechten veel waarde aan een goed samenwerkend team, daarom vinden we het ook belangrijk om elkaar, ondanks de afstand, enkele malen per jaar in levende lijve te ontmoeten. Dit gebeurt natuurlijk tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsborrel en de teambuilding, maar ook tijdens onze gezamenlijke overleggen. Hiervoor is de locatie in Ede ideaal vanwege de centrale ligging. 

 

De verdeling van onze locaties is ideaal om heel Nederland te kunnen bedienen. Om de afstand naar onze klanten zo kort mogelijk te houden en te zorgen voor een goede betrokkenheid, worden de werkzaamheden zoveel mogelijk vanuit de dichtstbijzijnde vestiging uitgevoerd. Hierdoor is er altijd een werknemer dichtbij het project. 


Natuurlijk kunnen onze klanten ook met ons communiceren via video-overleg en meekijken op de computer. Zo houden we ook met klanten op afstand de lijntjes kort.


Voor de klant blijft er dezelfde contactpersoon, ongeacht waar het project zich bevindt, zodat de communicatie altijd effectief en helder is. De lijntjes blijven daardoor zowel intern, als naar onze klanten lekker kort.

Wilt u meer weten over SPA WNP ingenieurs?