Sanne van der Wal

Ede, projectmedewerker ruimte

“SPA WNP Ingenieurs zet zich voor de volle honderd procent in voor zowel klanten als medewerkers. Dat merkte ik al tijdens mij afstudeerstage voor de opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie. Inmiddels werk ik bij SPA WNP als projectmedewerker Ruimte. Het opstellen van ruimtelijke plannen en het uitvoeren van de daarvoor benodigde technische onderzoeken voor de klanten ligt me goed. Het is uitdagend werk, waarin de verschillende vakgebieden van ruimtelijke ordening aan bod komen. Dat maakt het zo leuk!”