Tim van Dalen

medewerker Milieu, Ede

Van jongs af aan had ik een brede interesse voor natuur en milieu. Vandaar dat ik Bodem, Water, Atmosfeer ben gaan studeren aan de Wageningen Universiteit. Tijdens deze boeiende bètastudie leerde ik dat vrijwel alle fysische, chemische en biologische processen met elkaar samenhangen. Het milieuwerkveld is dan ook breed en complex. Met mijn technische achtergrond ondersteun ik bij opdrachten voor uiteenlopende bedrijven, onder andere bij diverse milieuonderzoeken. Daarnaast bekijk ik hoe we een gewenste bedrijfssituatie wettelijk kunnen inpassen, zodat zaken als wonen, (natuur)recreatie en industrie hand in hand gaan. Vooral deze complexe samenhang maakt het werk zo leuk!