Nieuwsoverzicht

Zorgen geluidsoverlast warmtepompen ongegrond
Warmtepompen zijn sterk in opkomst. We krijgen dan ook steeds vaker vragen over mogelijke geluidhinder.
Berekening stikstofemissie bij ruiming V1-raket
In een natuurgebied bij Zutphen moet een explosief worden geruimd. SPA WNP berekende of een vergunning nodig is.
Nieuwe richtlijn voor gevaarlijke vloeistoffen in tanks
In april 2018 is de PGS 31 nieuwe stijl gepubliceerd. Wat betekent de nieuwe richtlijn voor de opslag van gevaarlijke vloeistoffen voor u?
Nieuwe regels voor opslag brandbare vloeistoffen
Met de richtlijn PGS 29 gelden nieuwe regels voor de bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks.
Meer branches verplicht tot energiebesparing
Vanaf 1 januari 2018 zijn 7 nieuwe branches verplicht om maatregelen voor energiebesparing te nemen. U ook? SPA WNP inventariseert wat dit betekent.
Juridische waarborg voor biologische teelt
Biologische fruitteelt is goed voor mens en milieu. Toch zijn planregels of vergunningvoorschriften nodig.
Maatwerk nodig voor geuremissie
Omgevingsdiensten gaan verschillend om met geuremissie. Maatwerk is dus nodig.
Parklaan in impasse door het PAS
Onduidelijkheid rondom het Programma Aanpak Stikstof (PAS) kan grote gevolgen hebben voor bouwplannen. Zoals bij de Parklaan in Ede-Oost.
Pluimveeslachterij kan verder groeien
Ontvankelijke en complete aanvraag omgevingsvergunning dankzij continu afstemmen en tijdig overleg.
Onzekere situatie rondom stikstofdepositie
Voorkom vertraging van plannen op door stikstofdepositie.
Wetsvoorstel kwaliteitsborging in de bouw
SPA WNP ingenieurs volgt de ontwikkelingen op de voet.
Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)
In het Activiteitenbesluit zijn sinds kort nieuwe regels opgenomen voor Zeer Zorgwekkende Stoffen.
Hernieuwde ABM-toetsing
Er is een nieuwe “tool” uitgebracht om de waterbezwaarlijkheid te kunnen bepalen.
Nieuwe Wet natuurbescherming
De nieuwe Wet natuurbescherming betekent een vereenvoudiging en vermindering van regels.
Spuitzone bij bloembollenvelden blijft actueel
Er is gericht onderzoek nodig om de voor de gezondheid veilige afstand of spuitzone te weten.