Omgevingsvergunning voor bouwen

Meestal heeft u een omgevingsvergunning voor bouwen, voorheen bouwvergunning, nodig bij het bouwen of verbouwen van uw woning of utiliteitsgebouw. Wij zorgen voor het verzamelen van de benodigde gegevens, zoals de tekeningen van de architect, de berekeningen van de constructeur en uiteraard de eventueel door ons uitgevoerde bouwbesluitberekeningen en onderzoeken. Ook kunnen wij voor u het contact met het bevoegd gezag onderhouden. 

 

Mogelijk heeft u niet eens een omgevingsvergunning voor bouwen nodig en kunt u vergunningvrij bouwen. Wij zoeken dit voor u uit en voorzien u van advies.

Referentie

Onderzoeken bestemmingsplan en omgevingsvergunning bij nieuwbouw
Voor de realisatie van appartementen is een akoestisch onderzoek en onderzoek brandveiligheid uitgevoerd.

Meer weten over de aanvraag van een omgevingsvergunning?