Onderzoek stikstofdepositie

Onderzoek stikstofdepositie voor een aanvraag Natuurbeschermingswet of omgevingsvergunningMet de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is voor al uw plannen stikstofdepositie relevant geworden. Bij elke aanvraag omgevingsvergunning of een Activiteitenbesluit melding is een stikstofdepositie berekening noodzakelijk. Afhankelijk van de uitkomst is dan mogelijk ook een PAS melding of aanvraag Natuurbeschermingswet nodig.  Wij verzorgen onderzoek naar stikstofdepositie.

 

Als uw plan bijvoorbeeld bestaat uit meer vrachtwagens, een hoger diesel- of aardgasverbruik, geeft dit een toename van uw stikstofemissie. Een deel deze emissies slaat in de omgeving weer neer op de grond. Dit heet depositie. Voor natuurgebieden moet deze depositie worden geregistreerd via een melding of een vergunning.

Stikstofdepositieonderzoeken voor Natura 2000 gebieden en Beschermde Natuurmonumenten

Als specialist luchtkwaliteit voert SPA WNP ingenieurs complete stikstofdepositieonderzoeken uit voor Natura 2000 gebieden en Beschermde Natuurmonumenten. Bovendien zijn wij goed op de hoogte van alle lokale grenswaarden en provinciale verschillen.

 

Steeds duidelijker is dat stikstofdepositie ontwikkelingen “op slot” kunnen zetten, omdat niet aan de strenge eisen uit de Natuurbeschermingswet kan worden voldaan. Met als gevolg vertraging. U kunt van ons meer verwachten dan alleen een onderzoeksrapport. Wij adviseren voor u de beste optie. Is het verstandig alvast een Nbw vergunning aan te vragen of kan deze beter aanhaken met een aanvraag omgevingsvergunning? We bekijken alle oplossingsrichtingen en denken constructief met u mee. 

Meer weten over onderzoek naar stikstofdepositie?