Disclaimer

SPA WNP ingenieurs gaat voortdurend na of de door haar gebruikte apparatuur vrij is van computervirussen. Desondanks wordt u aanbevolen dit e-mailbericht op virussen te controleren. SPA WNP ingenieurs aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of verlies van gegevens welke veroorzaakt kunnen zijn door computervirussen.

 

Deze e-mail kan persoonlijke/vertrouwelijke informatie bevatten en is bedoeld alleen te gebruiken door de geadresseerde. Wanneer u niet de geadresseerde bent, of degene verantwoordelijk voor het afleveren bij de geadresseerde, dan mag u deze e-mail niet kopiëren of bij een ander afleveren.
Wanneer u deze e-mail door een fout heeft ontvangen, dan verzoeken wij u onmiddellijk telefonisch contact met ons op te nemen.

 

Aan deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de adviezen en contracten van SPA WNP ingenieurs die op schrift zijn gesteld of als pdf worden toegezonden en bevoegd zijn ondertekend zijn rechtsgeldig.