MILIEU

Pluimveeslachterij kan verder groeien
Ontvankelijke en complete aanvraag omgevingsvergunning dankzij continu afstemmen en tijdig overleg.
Onderzoek spuitzone naar spuitdrift bij voetbalcomplex
Er is een onderzoek spuitzone naar spuitdrift uitgevoerd vanwege het voornemen om voetbalcomplex Egmonden te realiseren.
Duurzame energie voor diervoederbedrijf ForFarmers
Diervoederbedrijf ForFarmers wil duurzame energie opwekken en is daarom van plan een biomassa-energiecentrale te bouwen in Lochem
Geluid heien damwanden en buispalen Goese Kade
Het geluid van het heien van damwanden en buispalen is beoordeeld in verband met de bouwactiviteiten voor de nieuwe sluis bij Terneuzen.
Onderzoek spuitzone appelboomgaard
We hebben een spuitzone onderzoek uitgevoerd voor uitbreiding van fruitbedrijf in Geldermalsen.
CO2 prestaties in Zeeland
Drie bekende bedrijven in Zeeland te weten: Hoondert, Martens Cleaning en Kamps straalbedrijf waren op zoek naar opties voor het verminderen van hun CO2-uitstoot.
Stikstofrechten op tijd vastgelegd
De PAS maakt economische ontwikkeling mogelijk zonder dat dit nadelige effecten heeft op stikstofgevoelige natuurgebieden.
MER onderzoek Yara
SPA WNP ingenieurs heeft een milieueffectrapportage (MER) opgesteld voor het Ureum 8 project.
Geluidvisie Wageningen Campus
Met de geluidvisie voor de campus wil de gemeente o.a. de geluidruimte op de bouwkavels beheren en flexibel in kunnen zetten.
Geluidreducerende maatregelen nieuwbouw
Naast een hotel/restaurant met feestzaal wil de gemeente Wijk bij Duurstede nieuwe appartementen bouwen.
Spuitzone fruitboomgaard
Er is gericht een locatiespecifiek onderzoek gedaan naar de spuitzone die geldt vanuit de nabijgelegen fruitboomgaard.
Bestemmingsplan voor nieuwe melkveehouderij
We hebben naast het maken van het bestemmingsplan ook onderzoeken uitgevoerd voor geluid en stikstofdepositie.
PGS 15 compliance check voedingsmiddelen producent
Voor een voedingsmiddelen producent heeft SPA WNP ingenieurs een PGS 15 compliance check uitgevoerd.
Locatiespecifiek onderzoek spuitzones
In de ruimtelijke ordening verdienen spuitzones aandacht.

BOUW

Gemeentelijke Praktijk Richtlijn (GPR) voor duurzaam bouwen
Met de ‘GPR Gebouw’ score kun je in een vroeg stadium de duurzaamheid van gebouwen inzichtelijk maken.
Energiezuinige woningen
Op het gebied van energiezuinigheid hebben we advies en ondersteuning gegeven bij een bouwplan in Voorthuizen.
Brandveiligheid verbouwing supermarkt
Coop Supermarkten B.V. (ver)bouwt met regelmaat supermarkten en schakelt ons vaak in voor het beoordelen van de brandveiligheid.
Brandveiligheidadvies bedrijven industrieterrein
SPA WNP ingenieurs heeft een brandveiligheidsadvies opgesteld voor twee bedrijven aan de Mercuriusstraat in Sas van Gent.