Thermografisch onderzoek

Er wordt een thermografisch onderzoek uitgevoerd in combinatie met luchtdichtheidsmetingen om de thermische kwaliteit van een gerealiseerde gebouwschil te beoordelen. Het thermografisch onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van een warmtebeeldcamera. Bij de juiste weersomstandigheden (voldoende temperatuursverschil tussen binnen en buiten, weinig wind, droog, etc.) kan zeker in combinatie met luchtdrukmetingen een goed beeld worden gekregen van de thermische schil. Onze adviseurs beschikken over de benodigde bouwkundige en bouwfysische kennis om de gemaakte foto’s goed te interpreteren. 

Meer weten over thermografisch onderzoek?