Transformatie van gebouwen

De transformatie van gebouwen, ofwel herbestemmen houdt in dat de gebruiksfunctie van een gebouw wijzigt van bijvoorbeeld kantoren naar woningen. In de wetgeving is verankerd dat bij verbouw over het algemeen het rechtens verkregen niveau van toepassing is. Dit is het actuele niveau waarin het bouwwerk verkeert. De ondergrens hierbij zijn de eisen voor bestaande bouw. Het in de wetgeving bedoelde niveau is zeker bij transformatie naar woningen onvoldoende en een bron van klachten. Maatwerk is hier geboden, zodat na transformatie een goed en comfortabel gebouw is gerealiseerd. 

 

Een gevleugelde uitspraak in de bouw luidt: “Transformatie van gebouwen is nieuwbouw voor gevorderden”. Het bestaande gebouw dwingt de opdrachtgever, ontwerper en de adviseurs om maatwerkoplossingen te bedenken. Hierbij moet rekening gehouden worden met het bestaande gebouw, de locatie en de toekomstige gebruikers.

 

SPA WNP ingenieurs weet als “gevorderde” de betrokken partijen hierin te adviseren.

Meer weten over transformatie van gebouwen?