Transformatie kantoorgebouw naar wonen

Amersfoort

 

Voor Bouwbedrijf Zegers Ede BV hebben wij voor de transformatie van een kantoorgebouw naar ruim 50 woningen verschillende onderzoeken uitgevoerd, waaronder geluidmetingen naar de geluidreductie van balkons. Deze nieuwe woningen zijn gelegen langs de drukke Stadsring in Amersfoort.

Geluidbelasting op de gevels

Voor het bestemmingsplan hebben wij de geluidbelasting op de gevels onderzocht ten gevolge van de verschillende geluidbronnen. Uit het onderzoek blijkt dat de geluidbelasting op de gevels zeer hoog is. Ook zijn de (on)mogelijkheden van maatregelen ter reductie van de geluidbelasting onderzocht. Om een goed woon- en leefklimaat te realiseren is het gebouw voorzien van nieuwe buitenruimten. In het akoestisch onderzoek is berekend hoe de balkons uitgevoerd moeten worden, om toch geluidluwe gevels te realiseren. Op basis van dit onderzoek heeft de gemeente hogere grenswaarden vastgesteld.


Advies en onderzoek

In het kader van de omgevingsvergunning hebben wij verder nog het volgende onderzocht en geadviseerd:


•    berekeningen en metingen naar de geluidwering van de gevels;
•    geluidmetingen naar lucht- en contactgeluid tussen de woningen onderling.
•    geluidmetingen naar de geluidreductie ten gevolge van de nieuwe balkons. 

Wilt u een kantoorgebouw transformeren naar woningen?