Bouwplan? Stikstofregister kan uitkomst bieden

Sinds het sneuvelen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) liggen veel bouwprojecten stil. Maar sinds 24 maart 2020 is er het stikstofdepositieregister (SRRS). Dit register biedt uitkomst voor met name woningbouwprojecten, die tot nu toe geen toestemming kregen omdat de geplande werkzaamheden zorgen voor uitstoot van stikstof. Voor het register is de Regeling tot wijziging van de Regeling natuurbescherming gepubliceerd.

Beschikbare depositieruimte

Half maart heeft het Rijk de maximumsnelheid op autosnelwegen verlaagd. De eerste maatregel waarbij stikstofruimte ontstaat. 30% van de beschikbaar gekomen ruimte komt ten goede aan de natuur. 70% is beschkbaar voor economische ontwikkelingen en wordt opgenomen in het stikstofdepositieregister. Het register bepaalt per Natura 2000-gebied welke depositieruimte vrij komt en beschikbaar is voor het verlenen van een Wnb-vergunning.

Voorwaarden

In artikel 2.8 van de regeling staat aan welke voorwaarden een project moet voldoen om gebruik te maken van het register. De volgende punten zijn belangrijk:

  • De depositieruimte wordt gereserveerd na ontvangst van een aanvraag voor een Wnb-vergunning. Of na de mededeling van de gemeente dat er een aanvraag ligt voor een omgevingsvergunning.
  • Tot en met 7 april 2020 wordt alleen depositieruimte gereserveerd voor woningbouwproject in de gemeenten uit bijlage 1 van de regeling.
  • Van de derde tot zesde week na inwerkingtreding van artikel 2.8 van de regeling, wordt depositieruimte gereserveerd voor projecten voor tenminste 100 woningen.
  • Je kunt alleen depositieruimte reserveren voor een project als de woningen geen aansluiting krijgen op het aardgasnet.

De aanvragen voor de reservering van depositieruimte worden in volgorde van ontvangst in behandeling genomen. SPA WNP ingenieurs kan zo'n aanvraag voor u verzorgen of erbij ondersteunen. Wij toetsen graag of u in aanmerking komt voor beschikbare ruimte in het registratiesysteem en verzorgen de AERIUS-berekening.

Meer weten?

Vragen over stikstofdepositie bij woningbouw en bestemmingsplannen? Neem gerust contact op.

 

 

Vragen over bedrijfsmatige stikstofdepositie?