Omgevingswet 1 januari 2024

 

Na diverse keren uitstel heeft de Eerste Kamer ingestemd met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024.

 

De invoering van de Omgevingswet wordt de grootste wetswijziging sinds de laatste aanpassing van de grondwet uit 1848. Het omgevingsrecht stond voorheen in 26 verschillende wetten, deze worden met de Omgevingswet samengevoegd in 1 wet. De verbetering die het Rijk met de Omgevingswet voor ogen heeft zijn een inzichtelijk omgevingsrecht, het centraal stellen van de fysieke leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en een snellere besluitvorming.

 

Met de Omgevingswet wijzigt de wet- regelgeving waaraan bedrijven, projectontwikkelaars en architecten aan moeten voldoen. Zo komen onder andere het Activiteitenbesluit en het Bouwbesluit te vervallen en wordt het bestemmingsplan een Omgevingsplan. SPA WNP ingenieurs helpt en ondersteunt u bij de voorbereiding op de Omgevingswet.