Verkeerslawaai

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai, spoorweglawaai en trillingsonderzoekAfhankelijk van uw plan is een akoestisch onderzoek wegverkeerlawaai, spoorweglawaai en/of een trillingsonderzoek nodig. Geluid en trillingen kunnen hinderlijk en schadelijk zijn voor de mens, maar ook voor gebouwen.

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai en spoorweglawaai

SPA WNP ingenieurs is uw specialist voor akoestisch onderzoek als het gaat om wegverkeerslawaai en spoorweglawaai. Met metingen, berekeningen en prognoses brengen onze geluidspecialisten snel in kaart of geluid en trillingen binnen aanvaardbare grenzen blijven. Als normen worden overschreden, adviseren wij de juiste geluidreducerende maatregelen.

Referenties

Verdubbeling N305 Flevoland, reconstructie onderzoek
SPA WNP ingenieurs heeft onderzocht wat de gevolgen voor de geluidbelasting zijn op bestaande en nog te realiseren woningen langs de weg.
Rondweg N303 Voorthuizen
SPA WNP ingenieurs heeft een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de omleiding van de N303.

Meer weten over akoestisch onderzoek wegverkeerlawaai, spoorweglawaai en/of een trillingen?