Inspectie op locatie

Een brandveiligheidsadvies voor een bestaande situatie start met een inspectie op locatieSPA WNP ingenieurs inspecteert de bestaande situatie voor een duidelijk beeld van de staat van het pand. Zo kan het zijn dat door het weghalen of doorbreken van wanden brandscheidingen niet meer intact zijn. Of dat vluchtdeuren standaard geblokkeerd zijn. Tijdens de inspectie kunnen we ook vast de aanwezige installaties inventariseren, zodat we deze correct in het advies kunnen opnemen. 

 

Naast een inspectie op locatie kunnen we 0-metingen uitvoeren. Dit om te inventariseren of gebouwen nog voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Na een 0-meting krijgt u een advies over eventuele maatregelen om aan de regelgeving te voldoen. Natuurlijk kunnen we hierin ook andere eisen meenemen. Als de maatregelen zijn uitgevoerd, doen we vaak een eindinspectie. Zo weet u zeker dat uw gebouw voldoet aan de regels en eventuele aanvullende eisen voor brandveiligheid.

Referentie

Brandveiligheid verbouwing supermarkt
Coop Supermarkten B.V. (ver)bouwt met regelmaat supermarkten en schakelt ons vaak in voor het beoordelen van de brandveiligheid.

Meer weten over inspectie op locatie?