Monument verduurzamen

Energiegebruik verminderen, kiezen voor duurzame opwekking van elektriciteit: een monumentaal pand verduurzamen is vaak een complexe opgave. SPA WNP ingenieurs geeft integraal advies. Een voorbeeld is ons bouwfysisch onderzoek voor het Centraal Museum van de gemeente Utrecht.

Terugdringen van energieverlies

Bij het verduurzamen van een gebouw kijken we in de eerste plaats naar het verminderen van energieverliezen. Bijvoorbeeld door isolatie en warmteterugwinning. Want hoe minder energie nodig is, hoe minder er opgewekt hoeft te worden. Op nummer twee staat de duurzame opwekking van energie. Denk aan zonnepanelen of het vervangen van de traditionele warmte- en koude-opwekking door een duurzamer alternatief.

Bij nieuwbouw ligt de nadruk tegenwoordig op gasloze energieopwekking. Maar in monumentale gebouwen is dat vaak niet mogelijk. Er zijn zo’n grote aanpassingen nodig dat het economisch niet rendabel is. Daarom is het terugdringen van energieverliezen nóg belangrijker om te komen tot een duurzaam pand. 

Isoleren van constructies

Buitengevelisolatie is meestal niet mogelijk vanwege het monumentale karakter. Daarom kijken we speciaal naar het isoleren van constructies. Dat is bouwfysisch gezien een uitdaging. Er is namelijk een verhoogd risico op condensatie in de constructie. En condensatie kan met name houten delen aantasten. De juiste maatregelen kunnen aantasting voorkomen. 

Integraal advies

In een gebouw zijn meerdere aspecten van belang. Niet alleen transmissieverliezen, maar ook ventilatieverliezen en (duurzame) energieopwekking. Denk daarnaast aan zaken als daglichttoetreding, geluidwering, gebruik van duurzame materialen, vochtregulatie en brandveiligheid. Ook het binnenklimaat is een belangrijk aspect. Een museum bijvoorbeeld stelt heel andere eisen aan het binnenklimaat dan een kantoor. De risico’s op inwendige condensatie bij een museum kunnen groter zijn dan bij een kantoorpand. Aan de andere kant is in bepaalde expositieruimten van een museum het toetreden van daglicht af te raden. SPA WNP ingenieurs geeft integraal advies op maat.

Meer weten?

Wij adviseren u graag over het verduurzamen van uw monumentale pand. Neem gerust contact op!

 

 

Er zijn geen nieuwsberichten om te tonen.