Daglichttoetreding

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning zijn vaak bouwbesluitberekeningen nodig. Bijvoorbeeld voor daglichttoetreding. In het Bouwbesluit staat hoeveel daglicht er minimaal vereist is voor een verblijfsruimte en een verblijfsgebied. De bepaling van de hoeveelheid daglichttoetreding is genormeerd vastgelegd en onder andere afhankelijk van  overstekken, belemmeringen, type glas en plaats van het raam. SPA WNP ingenieurs kan deze berekeningen voor u uitvoeren en eventueel benodigde maatregelen aangeven. Zodat de omgevingsvergunning snel en efficiënt kan worden verleend.

Meer weten over daglichtberekeningen?