Geluidhinder van buiten

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt voor nieuw te bouwen woningen of appartementen nabij een drukke weg, spoorlijn, vliegveld of andere geluidsbron, is vaak een onderzoek naar de geluidwering van de gevels nodig. Hiermee moet u aantonen dat het geluidniveau in de verblijfsruimten en verblijfsgebieden voldoende beperkt blijft. SPA WNP ingenieurs onderzoekt graag of u met de constructie die u voor ogen heeft, voldoet aan de eisen. Is dat niet zo? Dan geven we advies over mogelijke oplossingen om de geluidwering van de gevels te verbeteren.

Meer weten over geluidwering?

Er zijn geen nieuwsberichten om te tonen.