Geluidmetingen

Wilt u weten of de beoogde akoestische kwaliteit van uw gebouw ook daadwerkelijk is gerealiseerd? Om dit te beoordelen, voert SPA WNP ingenieurs geluidmetingen uit. Wij beschikken over de benodigde apparatuur voor de volgende controlemetingen:

  • geluidwering van de gevel;
  • luchtgeluidisolatie;
  • contactgeluidisolatie;
  • nagalmmetingen.

Daarnaast gebruiken we onze apparatuur ter ondersteuning van akoestische onderzoeken. Hierbij meten we bronnen in en modelleren deze vervolgens in een rekenmodel. Aan de hand van de meetresultaten kunnen we u adviseren over maatregelen om de geluidoverdracht te beperken of de akoestiek te verbeteren. Soms zijn hierbij ook trillingmetingen nodig. Ook deze verrichten we graag voor u.

Meer weten over geluidmetingen?