BOUW

Bij het bouwen of verbouwen van een bouwwerk staat het realiseren van een comfortabele, veilige en gezonde omgeving om in te wonen, werken, leren of recreëren voorop. Bij dit proces zijn vele partijen betrokken. Als bouwadviesbureau voor projectontwikkelaars en aannemers hebben wij de kennis en ervaring om tijdens dit proces mee te denken. Wij adviseren op het gebied van de brandveiligheid, geluid, duurzaamheid en bouwfysica - zonder de bouwregelgeving uit het oog te verliezen.

 

Om de beoogde bouwkwaliteit tussentijds of achteraf te beoordelen, kunnen we praktijkmetingen uitvoeren. Zoals luchtdichtheidsmetingen, thermografische metingen of geluidmetingen. Ook inspecties zijn mogelijk.

 

Externe veiligheid en de Omgevingswet
De Omgevingswet brengt het huidige versnipperde kader voor externe veiligheid onder in 2 besluiten: Bkl en Bal. Maar het systeem blijft grotendeels gelijk en maatwerk dus vereist. Net als nu biedt SPA WNP hierbij graag ondersteuning.
Integrale brandveiligheid in diervoederindustrie biedt kansen
Brandveiligheid komt bij iedere vergunningaanvraag aan de orde. SPA WNP ingenieurs beoordeelt elke situatie integraal.
Gemeentelijke Praktijk Richtlijn (GPR) voor duurzaam bouwen
Met de ‘GPR Gebouw’ score kun je in een vroeg stadium de duurzaamheid van gebouwen inzichtelijk maken.
Energiezuinige woningen
Op het gebied van energiezuinigheid hebben we advies en ondersteuning gegeven bij een bouwplan in Voorthuizen.
Brandveiligheid verbouwing supermarkt
Coop Supermarkten B.V. (ver)bouwt met regelmaat supermarkten en schakelt ons vaak in voor het beoordelen van de brandveiligheid.
Brandveiligheidadvies bedrijven industrieterrein
SPA WNP ingenieurs heeft een brandveiligheidsadvies opgesteld voor twee bedrijven aan de Mercuriusstraat in Sas van Gent.