Compliance check

Compliance checkUw bedrijf moet in compliance zijn met de actuele wet- en regelgeving wat betreft milieu, arbo, ruimtelijke ordening, bouw en (brand) veiligheid. Wilt u nagaan of u voldoet aan deze wettelijke regels? Wij verzorgen graag de compliance check voor u.

 

Wij komen bij u langs om na te gaan of u wel of niet in compliance bent met uw omgevingsvergunning en/of het Activiteitenbesluit en overige milieu- en veiligheidsregelgeving. In overleg met u kan worden ingezoomd op de significante aspecten. Hiermee geeft u invulling aan de eis uit de ISO 14001:2015 over het evalueren van en inzicht hebben in de compliance status. Tevens kunnen we u adviseren over maatregelen/voorzieningen.

 

U kunt zelf aangeven van welk compliance onderdeel u gebruik wilt maken. Het wet- en regelgeving register met eventuele halfjaarlijkse of jaarlijkse updates (na 1 januari en/of 1 juli) al dan niet gecombineerd met een compliance-check op uw locatie en verdere ontzorging. 

Wilt u meer weten over de compliance check? 

Er zijn geen nieuwsberichten om te tonen.