Kwaliteit en duurzaamheid

De SPA WNP Groep BV stelt zich tot doel klanten een 9+ advies te leveren en hen te helpen hun plannen te realiseren door onze kennis en ervaring in te zetten. Dit betekent adviezen verstrekken en diensten verlenen die beantwoorden aan de vragen van opdrachtgevers en een stapje verder te gaan door aandacht, service en meedenken. Onze werkzaamheden voeren wij uit met aandacht en zorg voor de directe woon-, werk- en leefomgeving.

 

Intern wil de SPA WNP Groep BV een goed arbeidsklimaat voor haar medewerkers bieden. Voor beide doelstellingen is het voldoen aan de wet- en regelgeving een minimale randvoorwaarde.

 

In het functioneren van de SPA WNP Groep BV wordt het kwaliteitsbeleid door zowel medewerkers als directie in de praktijk gebracht. Er wordt gestreefd naar het continu verbeteren van het kwaliteitzorgsysteem en daarmee de dienstverlening en het arbeidsklimaat door het signaleren en gebruik maken van mogelijkheden tot verbetering. Hiertoe wordt gestreefd naar een open en transparante bedrijfscultuur.

 

Om de doelstellingen te kunnen bereiken zorgt de directie voor de juiste opleiding en ervaringsontwikkeling van medewerkers, goede arbeidsomstandigheden en adequate middelen.

 

SPA WNP ingenieurs is voor haar adviesdiensten gecertificeerd volgens de kwaliteitsnorm NEN-EN-ISO 9001: 2015 en werkt op een duurzame wijze conform de CO2-prestatieladder niveau 3. Onder andere videovergaderen behoort tot de mogelijkheden.

 

Gebouwen energiezuiniger maken en groene projecten vergund krijgen horen tot ons werk. Helaas is dat in de praktijk wel eens lastig. Om niet altijd zelf het wiel te hoeven uitvinden, gestimuleerd te worden en te stimuleren, neemt SPA WNP ingenieurs ook deel aan initiatieven die duurzame ontwikkeling ondersteunen en faciliteren.
Voorbeelden zijn:

 • Real Green
 • Vergunningswijzer biogas
 • ValleiEnergie

Wat doet SPA WNP ingenieurs zelf?

 • SPA WNP ingenieurs is gevestigd in het centrum van Ede,  Emmen en Middelburg op loopafstand van openbaar vervoer.
 • Om het woon-werkverkeer beperkt te houden wordt verhuizen gestimuleerd, evenals het gebruik van de fiets.
 • Voor reizen naar de opdrachtgever wordt zo mogelijk gebruik gemaakt van een elektrische auto of het openbaar vervoer.
 • Om het reizen te beperken wordt er, als dat kan, vergaderd via telefoon of videoverbinding.
 • Ons pand in Ede maakt gebruik van natuurstroom.
 • Al onze offertes en rapportages worden standaard digitaal opgemaakt en verzonden. Alleen op specifiek verzoek wordt een exemplaar op papier toegezonden. Daarbij wordt dan wel gebruik gemaakt van ongebleekt FSC-houtpapier.
 • Op kantoor wordt zo min mogelijk geprint en als het printen toch nodig is, dan gebeurt dat zoveel mogelijk dubbelzijdig.
 • Het afval wordt gescheiden en zoveel mogelijk gerecycled (o.a. papier en tonercartridges).

Licht en apparatuur wordt uitgeschakeld en blijven dus niet 'stand-by' na werktijd.

Wat doet SPA WNP ingenieurs voor u?

Duurzaamheid kent vele aspecten. Bij ons kunt u terecht voor:

 • energiebesparing
 • energie uit biomassa en organische reststromen
 • Breeam
 • afvalpreventie
 • milieuprestatie
 • inventarisatie milieu-impact
 • milieuzorgsysteem (volgens ISO-NEN 14001)
 • maatschappelijk verantwoord ondernemen (volgens ISO-NEN 26000)
 • CO2-prestatieladder
 • milieuvriendelijkere grondstoffen en apparatuur (subsidieregelingen)

Wilt u meer weten over duurzaamheid bij SPA WNP?