Duurzame energie voor diervoederbedrijf ForFarmers

Lochem

 

Diervoederbedrijf ForFarmers wil duurzame energie opwekken en is daarom van plan een biomassa-energiecentrale te bouwen in Lochem. Uit chips van afvalhout wordt daarmee groene stoom geproduceerd voor het eigen productieproces. Door ons is de veranderingsvergunning omgevingswet aangevraagd met alles erop en eraan, want een melding op grond van het Activiteitenbesluit was in dit geval niet mogelijk.

Subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie

Voor de aanschaf en plaatsing is het de bedoeling gebruik te maken van de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+).  Voorwaarde is dat er voor de activiteiten een omgevingsvergunning is verleend. Dat maakte dat er volgens een krappe en strakke tijdsplanning is gewerkt. Gelukkig is SPA WNP ingenieurs goed thuis in de diervoeder branche en bekend met milieuaspecten van installaties voor het opwekken van duurzame energie. Zodoende was de omgevingsvergunning volgens wens en op tijd gereed. 

 


Wilt u meer weten over duurzame energie bij diervoederbedrijven?