Geluid heien damwanden en buispalen Goese Kade

Terneuzen, Goese Kade

 

 

Voor de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie is een verkennend akoestisch onderzoek bouwlawaai uitgevoerd naar de te verwachten geluidniveaus van de bouwactiviteiten voor de nieuwe sluis bij Terneuzen. Het gaat om geluid van het heien van damwanden en buispalen. Die zijn onder andere nodig voor een nieuw steiger voor sleepboten aan de Goese Kade. Met behulp van de gegevens van Heiproefonderzoek Nieuwe Sluis Terneuzen is berekend dat in het buurtschap Wulpenbek tijdens het heien de voorkeursdagwaarde van 60 dB(A) uit het Bouwbesluit wordt overschreden. Zonder ontheffing zijn de optredende geluidniveaus echter maximaal 15 dagen toelaatbaar.


Wilt u meer weten over geluid van het heien van damwanden en buispalen?