Gemeentelijke Praktijk Richtlijn voor duurzaam bouwen (GPR)

Amersfoort
In opdracht van Heijmans Woningbouw B.V. is door SPA WNP ingenieurs een GPR Gebouw berekening uitgevoerd voor 43 gebouwde woningen in het plan “Vathorst Eiland 4” te Amersfoort. Ook is het bijbehorende oplevercertificaat opgesteld. Het opstellen van het GPR Gebouw oplevercertificaat heeft als doel het controleren en vaststellen van de gerealiseerde bouwkwaliteit. Aan de hand van het GPR Gebouw oplevercertificaat kan de mate van duurzaamheid van de woningen beoordeeld worden. 

GPR

GPR is een methode om (mede in een vroeg stadium) de duurzaamheid van een gebouw inzichtelijk te maken, aan de hand van gemaakte ontwerpkeuzes. Binnen GPR Gebouw zijn er vijf thema’s waarop een gebouw beoordeeld wordt, dit zijn de thema’s energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. De GPR Gebouw score dient altijd als geheel gezien te worden doordat alle peilers invloed op elkaar hebben. Mede omdat bijvoorbeeld toe te passen maatregelen om een goede energiescore te halen een nadelig effect kunnen hebben op het thema milieu.
 
Ter controle heeft ter plaatse een inspectie plaatsgevonden om vast te leggen of de gerealiseerde situatie overeenkomt met de situatie zoals verwacht volgens de ontwerp- en uitvoeringsstukken. Na de inspectie is de uitgebreide vragenlijst van GPR Gebouw ingevuld waarna de GPR Gebouw score berekend is.

 
De behaalde scores voor dit project bedragen:
  • Energie: 9,8 / 10;
  • Milieu:  5,6 / 10;
  • Gezondheid: 7,7 / 10;
  • Gebruikskwaliteit: 7,6 / 10;
  • Toekomstwaarde: 6,4 / 10.

Wilt u meer weten over de GPR gebouw berekening?

Het GPR Gebouw oplevercertificaat is terug te vinden op de website: http://gprprojecten.nl/Home/Details/49419/43-woningen-Amersfoort