Ruud Appels

Ede, adviseur

 

In 1985 ben ik afgestudeerd aan de Technische Universiteit in Eindhoven met als afstudeerrichting Technische Natuurkunde. Vanaf de start in 1996 werk ik binnen de organisatie.

 

Ik houd mij bezig met alle aspecten van geluid en trillingen, met als specialismen industrielawaai, geluid op de arbeidsplaats. De onderzoeken worden met name uitgevoerd ten behoeve van vergunningaanvragen, meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer en ten behoeve van wijzingen van of inpassing in bestemmingsplannen. 

 

Door de grote variëteit in de opdrachtgevers -van één mansbedrijf tot multinational- en de diversiteit van de onderzoeken is het altijd weer een uitdaging om te komen tot de beste oplossingen. Hierbij speelt ook mee dat afhankelijk van het doel van het onderzoek en de aard van het bedrijf de toetsingscriteria anders zijn. 

 

Wat ik leuk vind aan mijn werk is het contact met de opdrachtgever en om ervoor te zorgen dat de opdrachtgever zijn plannen kan realiseren.