Opslag gevaarlijke stoffen

Opslag gevaarlijke stoffenVeiligheid is ook van belang als uw bedrijf werkt met gevaarlijke stoffen. De wet verplicht u de risico’s tot een aanvaardbaar minimum terug te brengen. Concrete regels en richtlijnen hierover zijn opgenomen in diverse besluiten. 

Relevante wet- en regelgeving

De belangrijkste wet- en regelgeving voor de opslag van gevaarlijke stoffen zijn:
•    Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS)
•    Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB)
•    Globally Harmonised System (EU-GHS) en Reach
•    Besluit risico's zware ongevallen (Brzo)
•    Besluit kwaliteitseisen externe veiligheid inrichtingen (Bevi)
•    Atmospheric explosion (ATEX)
•    Aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie (ARIE)

Wat doet SPA WNP ingenieurs?

Bij SPA WNP ingenieurs kunt u onder andere terecht voor advies, toetsing aan de wet- en regelgeving, bodemrisico-inventarisatie, het opstellen van een preventiebeleid (PBZO) of veiligheidsbeheerssysteem (VBS). 

Meer weten over opslag van gevaarlijke stoffen?