Beoordeling omgevingsplan

 

Regelmatig vragen onze klanten ons om een ter inzage liggend ontwerpbestemmingsplan voor hun locatie of de nabije omgeving voor hen te beoordelen. De centrale vraag daarbij is altijd: “Komt mijn bedrijfsvoering in gevaar door dit plan, heb ik straks nog voldoende ruimte om te bouwen, mijn productie uit te breiden of anderszins te ontwikkelen?“

 

Onlangs kregen wij zo’n zelfde verzoek, maar dan voor een omgevingsplan. Dat is een nieuw soort bestemmingsplan, dat vooruitloopt op de omgevingswet die naar verwachting in 2018 in werking treedt. 

 

Een dergelijke vraag is voor ons meteen aanleiding om ook wat breder en dieper naar de impact te kijken. Met andere woorden, wat zijn de haken en ogen van een omgevingsplan voor bedrijven die in het gebied gevestigd zijn. De omgevingsplannen die momenteel ter inzage liggen zijn proefversies en verschillen onderling nogal van elkaar. In omgevingsplannen wordt gestreefd naar één set regels op het gebied van bouw, milieu en gezondheid en planologie. Dat is een goed streven. Want we ervaren regelmatig hoe onoverzichtelijk al die verschillende regels kunnen zijn, zelfs voor deskundigen zoals wij.

 


Wilt u meer weten over omgevingsplannen?