Bescherming tegen bestrijdingsmiddelen

 

Het gezondheidsrisico van alle toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is beoordeeld. Eind 2015 is daar een publicatie over verschenen, met de titel "Gewasbescherming beoordeeld op veiligheid voor omwonenden". 

 

Tot de onderzochte middelen behoren captan, captosan en malvin, de meest zware pesticiden die in de fruitteelt gebruikt worden. De uitkomst van het onderzoek: geen risico’s geïdentificeerd, alle middelen zijn veilig. 

 

De aanleiding voor het onderzoek was het advies van de Gezondheidsraad van 2014 over de mogelijke gezondheidsrisico's voor omwonenden van landbouwpercelen bij de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen. Er is gewerkt met een apart blootstellingsmodel (EFSA) en bij de selectie van middelen is aangesloten bij het Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden dat loopt. 

 

Dat gewasbeschermingsmiddelen voor de fruitteelt veilig zijn, is ook belangrijk voor bestemmingsplannen en rechtszaken die te maken hebben met spuitzones. 

 


Wilt u meer weten over gewasbeschermingsmiddelen en spuitzones?