Driftreductieplicht stap dichterbij

Bedrijven die gewassen in de open lucht telen, moeten bij gebruik van gewasbeschermingsmiddelen driftarme spuitmethoden hanteren. Drift is verwaaiing naar de omgeving. Via drift verspreiden gewasbeschermingsmiddelen zich buiten agrarische percelen. Driftreducerende maatregelen en technieken zijn nodig om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het milieu te verminderen. In de meeste gevallen geldt per 1 november 2017 een verplichte driftreductie van 75%. Dit is van belang voor spuitzones en het bestemmingsplan.
 

De verplichting tot driftreductie van ten minste 75% is opgenomen in het nieuwe artikel 3.78a van het Activiteitenbesluit. Verder is artikel 3.80 gewijzigd, dat regels voor de aan te houden teeltvrije zone bevat, onder andere voor appels en peren. De wijziging van het Activiteitenbesluit is gepubliceerd in Staatsblad 2017, nr. 305. Het inwerkingtredingsbesluit driftreducerende technieken wordt binnenkort verwacht.

 

Voor sommige boomkwekerijen en in enkele andere gevallen gaat de verplichting om drift te reduceren pas in op 1 januari 2021. Dit is geregeld met het nieuwe artikel 3.80a. Vanwege spuitdruk registratie is artikel 3.83 gewijzigd. Dit is voor de fruitteelt van belang als met boomgaardspuiten of dwarsstroom spuiten wordt gewerkt die gebruik maken van spuitdoppen die alleen effectief zijn bij een spuitdruk lager dan 5 bar.

 


Wilt u meer weten over gewasbescherming in glastuinbouw en open teelt?