Gebruik bestrijdingsmiddelen, meer gekocht dan gebruikt

 

Onlangs was in het nieuws dat er tweemaal zoveel bestrijdingsmiddelen voor land- en tuinbouw worden verkocht, dan volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek worden gebruikt. Van het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat, bekend als Roundup zelfs 5 keer zoveel. Vooral voor de waterbeheerders en drinkwaterbedrijven is het belangrijk te weten welke en hoeveel bestrijdingsmiddelen worden gebruikt, om zo sneller te kunnen reageren op eventuele misstanden. De veiligheid van bestrijdingsmiddelen is ook belangrijk, zeker voor bestemmingsplannen en rechtszaken die te maken hebben met spuitzones. SPA WNP ingenieurs kan u hierbij helpen.


Wilt u meer weten over de veiligheid van bestrijdingsmiddelen?