Motivering van spuitzone

 

Het onderzoek 'Driftblootstelling van omstanders en omwonenden door boomgaard bespuitingen' van maart 2015, rapport nr. 609, opgesteld door PRI, wordt vaak gebruikt bij de motivering van spuitzones als het gaat om woningbouw bij agrarische percelen. Dat kan voldoende zijn als de praktijkomstandigheden precies overeenkomen met die van het onderzoek. In alle andere gevallen is een goede motivatie van de aan te houden afstand voor de spuitzone nodig. Dat blijkt telkens weer uit uitspraken van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

 

Het is dus nodig de werkelijke bedrijfsvoering van de teler en de feitelijke situatie ter plaatse te beschouwen. Dit betekent onder andere inventariseren welke bestrijdingsmiddelen worden gebruikt en hoe bespuitingen gebeuren. Ook is het nodig te kijken naar verschillen in gewas of leeftijd van bomen, uitval, oriëntatie van bomenrijen en andere aspecten met invloed op drift. Bij verschillen is het eventueel nodig de PRI uitkomsten voor de lokale situatie te corrigeren.

 

Wij beschikken over veel wetenschappelijke onderzoeksrapporten en kennis over spuitdrift waarmee de consequenties van verschillen zijn in te schatten. Alle plussen en minnen van effecten bij elkaar bepalen per geval welke spuitzone nodig is. Alleen zo is voldoende juridisch onderbouwd te spreken van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. 


Wilt u meer weten over de motivering van spuitzones?