Natuurvergunning nodig?

Duizenden bedrijven in Nederland hebben geen natuurvergunning (Wet natuurbeschermingsvergunning, kortweg Wnb-vergunning). Gelukkig zijn deze bedrijven niet allemaal in overtreding. Want niet elk bedrijf heeft een natuurvergunning nodig. Of uw bedrijf zo’n vergunning nodig heeft, hangt af van de stikstofdepositie op Natura 2000- gebieden. Of van andere activiteiten die schade aan deze natuurgebieden kunnen veroorzaken.

In overtreding

Veroorzaakt uw bedrijf op dit moment al een stikstofdepositie groter dan 0,00 mol/ha/jaar? Dan heeft uw bedrijf een natuurvergunning nodig. Anders bent u in overtreding. Dit komt door de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019, waarmee de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) ongeldig is verklaard. Maar in februari dit jaar heeft de minister gezegd dat dit de meeste bedrijven niet kan worden verweten. Zij hebben te goeder trouw gehandeld omdat zij tijdens het PAS:

  • een melding hebben ingediend omdat de stikstofdepositie van het bedrijf niet de grenswaarde van 1 mol/ha/jaar overschreed;
  • of op basis van een AERIUS-berekening hebben aangetoond dat de stikstofdepositie de drempelwaarde van 0,05 mol/ha/jaar niet overschreed.

Minister wil legaliseren

De minister heeft gezegd niet te handhaven en is van plan de situatie te legaliseren. Maar vaak kunt u als bedrijf hier niet op wachten. Bijvoorbeeld omdat u binnenkort een nieuwe omgevingsvergunning moet aanvragen. In dat geval moet u direct aantonen of u nog een natuurvergunning nodig heeft. Deze moet u dan apart aanvragen of aanhaken op uw aanvraag omgevingsvergunning. En dat kost veel tijd. Hierdoor lopen aanvraagprocedures een half jaar tot wel een jaar vertraging op.

Klaar voor de toekomst

Het is daarom zinvol om alvast te inventariseren of voor uw bedrijf in de huidige situatie een natuurvergunning nodig is. En of de huidige situatie te legaliseren is. Bijvoorbeeld met een Wnb-vergunning op grond van de nieuwe provinciale beleidsregels voor intern salderen of extern salderen. Zo bent u voorbereid op de toekomst.

 

Wij hebben al voor veel bedrijven uitgezocht of salderen mogelijk is met de stikstofemissies van hun locatie tijdens referentiesituaties in bijvoorbeeld 1994 of 2000. Dit is een tijdrovende klus. Veel opdrachtgevers kwamen dan ook tot de conclusie dat het verstandig is nu vast een natuurvergunning aan te vragen. Zodat ze bij toekomstige plannen minder vertraging oplopen.

Meer weten?