Bestemming Plattelandswoning, maak er gebruik van

In 2013 trad de Wet Plattelandswoningen in werking. Deze wet maakt het voor iedereen mogelijk om te wonen in een agrarische bedrijfswoning en voorkomt zo leegstand op het platteland. Er wordt nog maar weinig gebruik gemaakt van deze wet. Jammer, want er zijn veel voordelen.

Voordelen van een plattelandswoning

Er verandert veel op het platteland. Er is steeds meer schaalvergroting en er komen nieuwe functies. Dit leidt vaak tot leegstand van agrarische bedrijfswoningen. Door een bedrijfswoning de bestemming plattelandswoning te geven, kunnen er mensen gaan wonen zonder binding met het agrarisch bedrijf. Voor de plattelandswoning gelden minder zware milieunormen dan voor een burgerwoning. Het bijbehorende agrarisch bedrijf en omringende bedrijven kunnen dus gewoon blijven functioneren. Een wijziging naar plattelandswoning is mogelijk als er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Zelfs een strijdige situatie die al langer bestaat, kan vaak alsnog gelegaliseerd worden.

Aanvaardbaar woon- en leefklimaat

Vanwege het soepeler toetsingskader is er voor plattelandswoningen al snel sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Geurhinder, geluidhinder, fijn stof en gewasbescherming (bij een kwekerij) spelen een belangrijke rol. Spuitzones blijven een aandachtspunt omdat die niet onder de Wet Plattelandswoningen vallen. SPA WNP is u graag van dienst bij een bestemmingswijziging. We gaan de mogelijkheden na voor uw plan, doen onderzoek en geven advies. Naast de ruimtelijke onderbouwing van de verschillende milieuaspecten verzorgen we ook graag de planologische procedure.

Meer weten?

Benieuwd naar de mogelijkheden van de Wet Plattelandswoningen?

 

Er zijn geen nieuwsberichten om te tonen.