Integrale brandveiligheid in diervoederindustrie biedt kansen

Brandveiligheid komt bij iedere vergunningaanvraag aan de orde. SPA WNP ingenieurs beoordeelt elke situatie integraal. Waarbij we niet alleen kijken naar knelpunten, maar vooral naar oplossingen zoeken. En die zijn er, zeker in de diervoederindustrie.

Regels voor brandcompartimenten

Volgens de regels van Bouwbesluit 2012 mogen brandcompartimenten in een industriefunctie maximaal 2.500 m2 groot zijn. Bij veranderingen is het goed om in een vroeg stadium te kijken naar locaties voor brandscheidingen. Zo voorkom je dat procesaanpassingen nodig zijn of gelijkwaardige oplossingen vereist.

Vooral voor bestaande fabrieksgebouwen vormt het creëren van een brandscheiding vaak een probleem. En aanpassingen zijn kostbaar, is onze ervaring. In de diervoederindustrie zien we hoge gebouwen en grote magazijnen. Er is dus al snel veel vloeroppervlak, waar tussen een brandscheiding het proces kan belemmeren. Wij kijken naar het gebruik van vloeroppervlak en de wijze van opslag van goederen. Zo kunnen we kansen creëren bij het bepalen van de omvang van een brandcompartiment. Een voorbeeld: (rooster)vloeren hoef je meestal niet als gebruiksoppervlak te zien, omdat ze enkel aanwezig zijn voor onderhoud of korte inspecties. Op die manier kun je, binnen de grenzen van Bouwbesluit 2012, een silogebouw vaak als één brandcompartiment uitvoeren.

Gelijkwaardige oplossing

Als een gelijkwaardige mate van brandveiligheid haalbaar is, mag je afwijken van Bouwbesluit 2012 en zijn grotere brandcompartimenten toelaatbaar. SPA WNP gaat in zo’n geval met het bevoegd gezag in gesprek over alternatieve en gelijkwaardige oplossingen. Daarnaast informeren we de verzekeraar, want ook die stelt eisen om schade bij brand te beperken. Soms zijn deze eisen zelfs strenger dan die van Bouwbesluit 2012. Een gelijkwaardige oplossing levert niet alleen meer ruimte op. Soms zijn er ook minder brandscheidingen nodig. Wel geldt dan meestal een beperking voor het gebruik. Denk aan wijze van opslag, maximale hoeveelheid opslag en soort activiteiten. Per situatie beoordelen we de gevolgen van een benadering volgens gelijkwaardigheid of het Bouwbesluit 2012. En welke benadering het meeste voordeel oplevert voor de diervoederfabrikant.

 

SPA WNP ingenieurs is dus altijd helder over de voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden. We denken met u mee over zaken als werkbaarheid en praktische uitvoering. Met als doel: veiligheid in brede zin.

Meer weten over brandveiligheid in de diervoederindustrie?