Nieuwe boomgaard? Check de spuitzone

Fruittelers zijn zich niet altijd bewust van de eisen over spuitzones. SPA WNP ingenieurs doet onderzoek en adviseert.

Vergunning en regels

Wie start met een nieuwe boomgaard, gaat natuurlijk na of er een aanlegvergunning nodig is voor de aanplant en voorzieningen. Maar ook al is er geen vergunning nodig, er kan tóch sprake zijn van strijd met de regels over spuitzones. Het gaat mis als de boomgaard binnen 50 meter afstand komt van een bestemming voor woondoeleinden.

Niet spuiten, tenzij

Het spuiten van gewasbeschermingsmiddelen is verboden, tenzij uit locatiespecifiek onderzoek blijkt dat drift geen gevaar oplevert voor de volksgezondheid buiten de boomgaard. De afgelopen tijd hebben wij spuitzone-onderzoeken uitgevoerd voor onder andere een nieuwe pruimenboomgaard in Overbetuwe en een nieuwe perenboomgaard in Hulst. Om het gebruik van deze boomgaarden te legaliseren, bleek een Omgevingsvergunning nodig. Ook deze aanvraag hebben wij verzorgd.

Meer weten over de regels voor spuitzones?