Risicobeheersing spuitvrije zones

 

Voor veel bestemmingsplannen die invulling geven aan agrarische percelen wordt geworsteld met de vraag hoe om te gaan met spuitzones. Of beter, wat veilige afstanden zijn voor spuitvrije zones rond fruitboomgaarden en akkers met bollenteelt. Dit enerzijds om de gezondheid van bewoners, omstanders of passanten te beschermen tijdens het spuiten met bestrijdingsmiddelen. Anderzijds om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken zonder de belangen van telers aan te tasten. Getuige de jurisprudentie over spuitzones is dit een lastig onderwerp.

 

Goed om te weten dat SPA WNP ingenieurs u kan helpen met onderzoek en advies en technisch inhoudelijke ondersteuning biedt bij rechtszaken. Wij zijn bekend met planologische mogelijkheden, eisen die vanuit locatiespecifieke omstandigheden kunnen gelden en kunnen rekenkundige onderbouwingen geven van blootstellingen en veilige afstanden. 

 


Heeft u hulp nodig bij spuitzones?