Ruim baan voor duurzame woonwijk

 

Onlangs is het bestemmingsplan vastgesteld voor het woongebied Spaanse Leger in Nijkerk. Hiermee kunnen De Bunte Vastgoed en Lithos Projectontwikkeling verder met de realisatie van 325 woningen.

Geluidschermen en ‘dove’ gevels

Deze duurzame woonwijk ligt in de driehoek Amersfoortseweg, Barneveldseweg en de spoorlijn Amersfoort – Zwolle. Een uitdaging in het plan waren dan ook de akoestische effecten van het weg- en spoorverkeer. SPA WNP ingenieurs kreeg de vraag om deze te beoordelen. Voor een goed woon- en leefklimaat van de toekomstige bewoners hebben we in goed overleg maatregelen geadviseerd in de vorm van geluidschermen en ‘dove’ gevels. Daarnaast zijn enkele woningen anders gepositioneerd, zodat ook deze woningen een geluidluwe buitenruimte krijgen.

Milieutechnische oplossingen

Naast het beoordelen van de akoestische effecten hebben we onderzoeken gedaan voor externe veiligheid, stikstofdepositie, milieuzonering en verkeersgeneratie. Verder hebben we het waterhuishoudkundig plan verzorgd. Zo hebben we samen met De Bunte en Lithos alle milieutechnische vraagstukken opgelost. En kunnen straks vele huishoudens prettig wonen.

Meer weten?