Spuitzone bij bloembollenvelden blijft actueel

 

Nederland staat bekend om de bloembollenteelt en die groeit. Keerzijde daarvan is het hoge gebruik aan gewasbeschermingsmiddelen, o.a. voor grondontsmetting. 

 

Het ontsmetten van grond met chemische middelen is aan duidelijke en strenge regels gebonden. Zeker wat betreft de aan te houden afstand tot woningen. Voor bespuitingen van akkers met bloembollen met insecticiden, fungiciden en andere pesticiden is dat nog niet het geval.

 

Gericht onderzoek is nodig om de voor de gezondheid veilige afstand of spuitzone te weten. Het bepalen van de vereiste ruimtelijke scheiding is specialistenwerk dat wij veel uitvoeren. Zoals recent nog voor de gemeente Bergen (Noord Holland) voor een sportveldencomplex midden in de bollenstreek.

 


Wilt u meer weten over spuitzones bij bloembollenvelden?