Spuitzone bij hoge bomen

 

Woningbouw op minder dan 50 meter afstand van productieboomgaarden voor fruit of laanbomenteelt vraagt om hoge windhagen. Bij hoge bomen vindt de bespuiting met chemische bestrijdingsmiddelen namelijk ook op hoogte plaats. Windhagen of beplantingshagen om spuitdrift uit de lucht af te vangen, moeten daarom hoger zijn dan gebruikelijk.

 

Om een goede driftreductie te verzekeren is een afschermende windhaag of houtopstand nodig die 0,5 tot 1 meter hoger is dan de maximale spuithoogte. Of dat landschappelijk, financieel en praktisch past, is maar de vraag. In ieder geval iets om rekening mee te houden bij herziening van bestemmingsplannen.


Wilt u meer weten over spuitzones bij hoge bomen?