Verscherpte doelvoorschriften gewasbeschermingsmiddelen

 

In juli 2016 is de voorpublicatie over vermindering van emissies van gewasbeschermingsmiddelen in de Staatscourant verschenen. Alles wijst erop dat de lang verwachte aanscherping van de regels voor drift in het Activiteitenbesluit milieubeheer vanaf 1-1-2017 gaat gelden. 

 

Voor het gebruik van pesticiden in de open lucht geldt dan voor alle teelten en het gehele agrarische perceel dat spuittechnieken nodig zijn die de drift met ten minste 75% verminderen. Ook de teeltvrije zones (bufferstroken) aan oppervlaktewater die vereist zijn worden verbreed. Daarnaast wordt voor veldspuiten waarmee in de akkerbouw wordt gespoten de registratie van de spuitdruk verplicht.

 

Van telers van appels, peren, pit- en steenvruchten, aardappelen, vollegrondgroente, bloembollen, bloemknollen, kwekerijgewassen, bomen, gras, graszaad, granen et cetera wordt binnenkort dus actie verwacht. Zo ook voor ons wat betreft onderzoek naar spuitzones voor bestemmingsplannen en andere ruimtelijke ontwikkelingen. 


Wilt u op de hoogte gehouden worden over dit onderwerp?