Wetsvoorstel kwaliteitsborging in de bouw

 

Het ‘Wetsvoorstel kwaliteitsborging in de bouw’ is in de afrondende fase. Het is de bedoeling  dat de Tweede Kamer het wetsvoorstel binnenkort gaat aannemen. Maar de media-aandacht die het ‘Wetsvoorstel kwaliteitsborging in de bouw’ en in het bijzonder de pilots in Den Haag de afgelopen tijd hebben gekregen, hebben ervoor gezorgd dat het onderwerp ineens volop in beeld is. 

 

Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en zullen, afhankelijk van de nieuwe wetgeving, inspringen op de wijzigingen. Op welke manier zal vooral afhangen van wat de markt van ons gaat vragen. Kennis hebben we voldoende in huis en wellicht zullen we de samenwerking met andere marktpartijen zoeken om goede producten te kunnen blijven leveren.

 

SPA WNP ingenieurs verricht al voor diverse ontwikkelaars Bouwbesluittoetsen, die ervoor zorgen dat de Bouwbesluiteisen correct in de plannen voor de aanvraag omgevingsvergunning worden verwerkt. De ontwikkelaar heeft hierdoor al voor de aanvraag zekerheid dat het plan voldoet aan de eisen, als het plan wordt uitgevoerd zoals aangevraagd. Kennis over het Bouwbesluit is daardoor voldoende in huis en de stap naar een certificaat is voor ons niet heel groot.


Wilt u meer weten over kwaliteitsborging in de bouw?