Wijzigingen Bouwbesluit 2012 vanaf 1 juli

De omgevingswet laat nog even op zich wachten tot 1 juli 2022. En daarmee ook het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Een aantal onderdelen die in het Bbl zouden komen, worden daarom al in juli verwerkt in Bouwbesluit 2012.

Brandveiligheid

Voor nieuwe gebouwen gelden vanaf 1 juli 2021 strengere eisen tegen rookverspreiding. Woningtoegangsdeuren in een woongebouw moeten voldoen aan de Europese Sa en S200 classificatie. Ook moeten ze zelfsluitend zijn. Dit geldt zowel voor nieuwbouw als bij verbouw en transformatie.

Milieuprestatie

Voor nieuw te bouwen woningen gaat de milieuprestatie (MPG) van 1 naar 0,8. Vaak voldoet nieuwbouw hier al aan, maar soms kan het nodig zijn om te kiezen voor producten met een dubo-certificaat. Deze aanscherping is de eerste stap naar een circulaire gebouwde omgeving in 2050. Het tussentijdse doel is een MPG-eis van maximaal 0,5 in 2030.

De MPG-eis voor kantoorgebouwen wordt in juli niet aangescherpt.

Andere veranderingen

Naast brandveiligheid en milieuprestatie zijn er ook wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 voor gebruiksveiligheid en toegankelijkheid.

Meer weten?

Wilt u meer weten? Of bent u benieuwd wat SPA WNP ingenieurs kan betekenen voor uw bouwproject? Neem dan contact op!