Omgevingsvergunning milieu

Omgevingsvergunning aanvragen  | Wet algemene bepalingen omgevingsrecht | WaboEen omgevingsvergunning milieu aanvragen via het omgevingsloket lijkt eenvoudig, dankzij de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) kan het allemaal in één keer digitaal via het omgevingsloket worden aangevraagd. Maar als bijvoorbeeld bouwen, milieu en afwijking van het bestemmingsplan een rol spelen, wordt het al snel gecompliceerd. Bij SPA WNP ingenieurs beschikt u via één aanspreekpunt over alle disciplines en vindt u de kennis om de aanvraag van uw omgevingsvergunning in goede banen te leiden. 

 

SPA WNP ingenieurs verzorgt voor u het hele aanvraagtraject voor de omgevingsvergunning inclusief de benodigde onderzoeken op het gebied van bijv. geluid, lucht, veiligheid, energie, water, afval en ruimtelijke onderbouwing. Bovendien bieden we waardevolle ondersteuning bij uw contacten met de overheid en kunnen we u, nadat de vergunning verleend is, adviseren bij het opvolgen van de voorschriften. 

Hoe eerder u ons bij uw plannen betrekt, hoe beter. Zo kunnen wij alle onderdelen optimaal op elkaar afstemmen en eventuele hobbels gladstrijken, zodat alle benodigde gegevens op tijd klaar zijn voor het indienen van de aanvraag voor de omgevingsvergunning. 

Milieuneutrale verandering

Indien wijzigingen niet leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu, kan een ‘milieuneutrale verandering’ aangevraagd worden. Hiervoor geldt de reguliere procedure wat een forse tijdswinst betekent ten opzichte van de uitgebreide procedure. Bovendien is het aanvraagformulier veel beperkter in omvang dan bij een veranderingsvergunning.

 

Wilt u voor uw geplande wijzigingen gebruikmaken van deze mogelijkheid? Dan dient u aan te tonen dat de wijziging niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu. Een beperkte toename van de feitelijke milieubelasting kan geoorloofd zijn, mits die toename binnen de grenzen van de bestaande vergunning blijft. Wij zoeken de mogelijkheden graag voor u uit.

Meer weten over een omgevingsvergunning aanvragen of de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht?